Gleerups samhällskunskap 7-9 digitalt läromedel

Gleerups samhällskunskap 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

 

Gleerups samhällskunskap 7-9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups samhällskunskap får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Innehållet är engagerande och kopplas till dagens samhälle. Varje avsnitt inleds med en händelse ur verkligheten som leder in till och konkretiserar faktainnehållet. Fördjupnings- och metoduppgifter tränar eleverna i att analysera och kritiskt granska, använda begrepp och modeller, värdera information, debattera och motivera. Varje vecka läggs ett nutidskryss upp och varje månad publiceras en aktuell händelse eller fråga med tillhörande diskussionsfrågor.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Texten kompletteras med rikligt med diagram, tabeller och annat bildmaterial som underlättar förståelsen. Alla avsnitt sammanfattas dels i textform och dels med en kort film, som kan användas som introduktion eller repetition.

Tester och övningar

I varje avsnitt finns fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Dessutom finns både snabbkoll-frågor och självrättande övningar som tränar ämnesord och andra svåra ord. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp varje elevs arbete och resultat.

Lärarstöd

Gleerups samhällskunskap innehåller ett fylligt lärarmaterial med kommentarer till alla fördjupnings- och metoduppgifter, planeringstips, förslag på uppgifter av olika slag och stöd för bedömning.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Läsguide

I Gleerups samhällskunskap finns det en inbyggd läsguide i form av både text, bild och film. Läsguiden stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare