LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok
Prova

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok innehåller fyra teman:
Konstitutionell rätt
Internationell rätt med EU-rätt
Straffrätt
Processrätt

Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok  i korthet:
• utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål

 • Artikelnr: 40682871
 • Sidor: 320
 • Upplaga: 1.7
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 14103178

  Lektör: Kent Lindkvist

   

  Efter gymnasiereformen 2011 utvidgades juridikämnet. Det präglar denna lärobok som ger en omfattande, pedagogisk och välskriven introduktion till brott och straff, processrätt i brottmål och tvistemål, de svenska
  grundlagarna och den internationella rätten, särskilt EU-rätten. Boken ingår i serien LEX, där den tillsammans med Privatjuridik (ny upplaga 2011) och Affärsjuridik (2012) täcker de tre 100-poängskurser som juridikämnet på
  gymnasiet omfattar. Den kan även läsas av en intresserad allmänhet och kan användas som referensverk. Vart och ett av de sjutton avsnitten avslutas med sammanfattning och instuderingsfrågor i form av rätt- och felpåståenden. Här finns även en förkortningslista och ett sakregister. De tre författarna är respektive hovrättsassessor, gymnasielektor och civilekonom, vilket borgar för en allsidig framställning.

Lex – juridik för gymnasieskolan

Lex – juridik

Lex är en läromedelsserie i juridik för gymnasiekurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien