Gleerups idrott och hälsa 7–9 digitalt läromedel

Gleerups idrott och hälsa 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån det centrala innehållet.

Gleerups idrott och hälsa 7–9 digitalt läromedel

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups idrott och hälsa får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna får bra förutsättningar att utveckla sin rörelseförmåga, sina kunskaper och färdigheter inom orientering, friluftsliv, livräddning och träning i olika former, samt vetskap om hur träning tillsammans med kost påverkar vår hälsa. Eleverna ges även förutsättningar att se samband mellan beroendeframkallande medel, dopning, kroppsideal och ohälsa. Dessutom underlättar och uppmuntrar Gleerups idrott och hälsa till utvecklande diskussioner och samtal om hälsa.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Varje avsnitt inleds antingen med en inspirationsfilm med tillhörande diskussionsfråga eller en bild med tillhörande fråga som uppmuntrar till diskussion kring hälsa. Utöver inspirationsfilmerna finns också pedagogiska instruktionsfilmer och filmade teorigenomgångar som ger eleverna grundläggande eller djupare förståelse för innehållet i respektive avsnitt. Det finns även filmer med tips på och instruktioner till rörelser inom olika moment. 

Tester och övningar

Till varje avsnitt finns interaktiva, självrättande snabbkoll-frågor. Frågorna omfattar framförallt begrepp och faktakunskaper. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups idrott och hälsa innehåller ett fylligt lärarmaterial med tips och förslag på lektionsplanering och bedömning, stöd för undervisningen och övningsuppgifter. 

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare