Läromedel i matematik för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för gymnasium och vuxenutbildning.  

Prefix Matematik 1b

Prefix är ett alldeles nytt läromedel utvecklat utifrån digitaliseringens unika möjligheter. Teorin presenteras i form av grundtext, film eller bildspel och sammanfattning, så att alla elever kan hitta det bästa sättet för just dem att ta till sig innehållet. Här finns gott om pedagogiska exempel, interaktiva övningar, spelmoment, diagnos och integrerade digitala hjälpmedel, så som Desmos räknare och grafritare. 

Exponent – matematik för gymnasiets alla kurser

Exponent är ett mångfacetterat matematikläromedel för gymnasieskolans alla kurser. Variationen är stor med både tryckta och digitala komponenter. Serien har en tydlig koppling till ämnesplanens syfte och centrala innehåll och visar vid varje uppgift vilka förmågor som tränas.

Gymnasium och Vuxenutbildning Matematik