Läromedel i filosofi för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i filosofi för gymnasium och vuxenutbildning.

Kaos och kosmos, Filosofi 1Nyhet

Kaos och kosmos, Filosofi 1 är ett digitalt läromedel i filosofi. Här diskuteras de stora frågorna, det goda livet, den vetenskapliga metoden, språket och värdena. Fokus ligger på teorier, frågor och modeller som är väl förankrade i dagens samhälle, med nedslag och exempel i filosofer och i historien.