Läromedel i svenska för gymnasium

Gleerups har ett gediget utbud av material i svenska för gymnasieskola och vuxenutbildning. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Svenska 1, 2 och 3

Språket och berättelsen innehåller skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen och teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten.

Svenska 1 och 2

Metafor finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. 

Svenska 1, 2 och 3

Insikter i svenska är allt-i-ett-läromedel med språk, litteratur och texter. Här finns en tydlig struktur som är lätt att följa och matriser som ger vägledning kring bedömning.  

Patos, Svenska 1Nyhet

Patos är ett alldeles nytt läromedel för Svenska 1 som täcker in hela det centrala innehållet för kursen. Här finns fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning.

Ryktet går och 9 andra noveller

En novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Ett material som skapar diskussioner och eftertanke.

Gymnasium och Vuxenutbildning Svenska