Lika villkor för lärande

Den svenska skolan ska vara ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens och både kunskapsutveckling och likvärdighet ska stärkas. Om digitaliseringens möjligheter används på rätt sätt kan de bidra till förbättrad kvalitet, ökad effektivitet och en högre måluppfyllelse. Med de tre delarna läromedel, utbildning och integration hjälper vi dig som skolledare hela vägen för att lyckas med digitaliseringen.

Digital skola-serien, konkreta handböcker om skola och digitalisering

Digital skola – från vision till verklighet

Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.

Böcker som hjälper dig i din yrkresroll

Fortbildningslitteratur för dig som är skolledare om skolutveckling, ledarskap och annat som är bra att ha koll på.

 

Bli en superuser för Gleerups digitala läromedel

Superuser för Gleerups digitala läromedel

Om er skola använder Gleerups digitala läromedel är det en god idé att utse en superuser bland lärarna på skolan. På så sätt får ni ett gott stöd i skolans kollegiala lärande, och säkerställer bästa möjliga nyttjande av ert arbete med Gleerups digitala läromedel.

Läs mer om fördelarna med att vara superuser

 Vill din skola bli
pilotskola?

Flera av egenskaperna i Gleerups digitala läromedel är ett direkt resultat av vårt nära samarbete med svenska skolor. Genom att lyssna på elever, lärare och skolledare håller våra utvecklare koll på både dagens och morgondagens behov i klassrum och läxhörnor.

Läs mer om hur vi arbetar tillsammans med pilotskolor

GDPR och digitala läromedel

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018 och innebär ökade krav vad gäller personuppgifter. Med Gleerups digitala läromedel kan du känna dig trygg med hanteringen av personuppgifter.

Mer om vad GDPR innebär för användandet av digitala läromedel

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna till er skola och berättar mer om Gleerups digitala läromedel.

Kontakta någon av Gleerups säljare