Gleerups spanska 6-9 digitalt läromedel

Gleerups spanska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

Gleerups spanska 6-9 digitalt läromedel

Kort film om Gleerups Spanska 6-9

I den här filmen får du en rundvandring i Gleerups spanska, digitalt läromedel för årskurs 6-9.  Du får veta vad läromedlet innehåller och hur du kan arbeta med de olika delarna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups spanska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Filmer, ljudklipp, bilder och texter lotsar dina elever in i världsspråket spanska. Språket är modernt och vardagligt. Vi lär känna fyra ungdomar med skiftande bakgrund, som vi får följa genom teman som skola, fritid, bostad, mat och media. Till alla teman finns hörövningar som dels tränar hörförståelse, dels kan användas som underlag till talträning. Nya glosor kommer först kronologiskt i samband med texter och bilder, sedan samlade tematiskt och länkade till varje avsnitt. Strategier tränas hela tiden – eleven ska fokusera på att förstå det som efterfrågas och inte drunkna i helheten.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Till varje avsnitt finns en film på 4–5 minuter. Vi får följa de fyra ungdomarna i olika situationer. Språket och miljöerna i filmerna är ”på riktigt”, vilket gör nivån utmanande och uppmanar till användande av strategier.

Tester och övningar

I Gleerups spanska tränas förmågorna (lyssna, tala, läsa och skriva) med mängder av övningar på olika nivåer; de flesta självrättande. Grammatiken kommer genomgående in i sitt sammanhang, men finns också samlad separat. I materialet finns även underlag för självbedömning. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp elevens och gruppens arbete.

Lärarstöd

Gleerups spanska innehåller ett fylligt lärarmaterial med översikter, lektionsförslag, grammatikpresentationer, förslag till kreativa projekt och underlag för att befästa ord- och grammatikkunskaper. I läromedlet finns också underlag för bedömning och självbedömning, såväl formativ som summativ. Bedömningsmaterialet är organiserat utifrån de fyra förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Läromedlet har till stora delar autentiskt ljud, men dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en  genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare